שקיעה אחרונה של עמוד השמש בחורף

19 במרץ, 2017 שקיעה ועמוד השמש מאת ג'וש בלש.