גולש רוכב על קשת בענן

הצג גדול יותר. | 22 באוגוסט 2018, צילום מאת ג'וש בלש.